Col·labora amb HipoFam

Col·labora amb HipoFam
21/04/2017 nuriamarques

Dia internacional de les malalties minoritàries

Avui, 29 de febrer, se celebra el dia internacional de les malalties minoritàries. Al meu poble, Castellví de Rosanes, col·laboro amb HipoFam, una associació sense ànim de lucre per fomentar la informació i la investigació sobre la hipomagnesimia familiar en cadascuna de les seves varietats, creada per a i pels afectats per aquestes patologies.

Aquest proper diumenge 6 de març hi haurà un acte solidari d’HipoFam amb la representació teatral de ‘L’Hostal de la Glòria’, de Josep Maria de Sagarra, a càrrec de la companyia Catalònia Teatre al Centre Cultural de Martorell. El donatiu és de 5 euros. Us animo a assistir-hi! I si no podeu anar-hi, col·laboreu a través d’una fila zero amb una transferència bancària al IBAN ES34 0075 1151 1106 0010 2345, del Banc Popular, amb l’assumpte ‘Fila Zero’.

 

Hoy, 29 de febrero, se celebra el dia internacional de las enfermedades raras. En mi pueblo, Castellví de Rosanes, colaboro con HipoFam, una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la información y la investigación sobre la hipomagnesimia familiar en cada una de sus variedades, creada para y por los afectados por estas patologías.

Este próximo domingo 6 de marzo habrá un acto solidario de HipoFam con la representación teatral de ‘El Hostal de la Gloria’, de Josep Maria de Sagarra a cargo de Catalonia Teatre en el Centro Cultural de Martorell. El donativo es de 5 euros. Os animo a asistir! Y si no podéis ir, colaborar a través de una fila cero con una transferencia bancaria al IBAN ES34 0075 1151 1106 0010 2345, del Banco Popular, con el asunto ‘Fila Cero’.

 

Today, 29 February, the International Rare Disease Day is celebrated. In my village , Castellvi Rosanes , collaborated with HipoFam , a non profit organization that promotes information and research on family hipomagnesimia in each of its varieties , created for and by those affected by these diseases.

This Sunday March 6 will HipoFam act of solidarity with the theatrical performance of ‘ El Hostal de la Gloria ‘ by Josep Maria de Sagarra by Catalonia Theatre at the Cultural Centre in Martorell . The donation of 5 euros. I encourage you to attend! And if you can not go, collaborate through a zero row with a bank transfer to IBAN ES34 0075 1151 1106 0010 2345, Banco Popular, with the subject ‘ Row Zero  .