Distinció a Martorell

Distinció a Martorell
21/04/2017 nuriamarques

Reconeixement a casa meva

L’Ajuntament de Martorell m’ha distingit per les quatre medalles obtingudes al passat Mundial de Glasgow.

Per això vull donar les gràcies a l’Ajuntament i a la ciutat de Martorell i, especialment, al Quim Miró, per fer possible aquest reconeixement. L’esforç que realitzem tots els que fem esport i volem arribar a un bon nivell és molt reconfortant que sigui reconegut.

Vull aprofitar també per agrair a tots aquells que m’heu ajudat a fer possible que avui sigui aquí. Des del Cándido i el Jordi Mas, que un dia va apostar per l’esport adaptat al Club Natació Martorell. A tots els directius i companys del club que m’heu acompanyat, i molt especialment el Ricardo Blanco, l’entrenador amb qui vaig créixer i, evidentment, el Juan Carlos Quevedo, el meu entrenador amb el que tenim el repte de fer un molt bon paper els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro.

Avui sóc al Club Natació Sant Feliu de Llobregat, però vaig néixer i créixer com esportista a Martorell. Gràcies per fer-me costat. A la gent de Castellví de Rosanes, el meu poble; als qui em seguiu per les xarxes socials. Ara toca Rio. Els objectius són molt alts però no en dubteu que ens esforçarem per aconseguir-los!

El Ayuntamiento de Martorell me ha distinguido por las cuatro medallas obtenidas en el pasado Mundial de Glasgow.

Por eso quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a la ciudad de Martorell y, especialmente, a Quim Miró, por hacer posible este reconocimiento. El esfuerzo que realizamos todos los que practicamos deporte y queremos llegar a un nivel alto es muy reconfortable que nos sea reconocido.

Quiero aprovechar también para agradecer a todos aquellos que me habéis ayudado a hacer posible que hoy esté aquí. Desde Cándido y Jordi Mas, que un día apostó por el deporte adaptado en el Club Natació Martorell. A todos los directivos y compañeros del club que me habéis acompañado y, muy especialmente, a Ricardo Blanco, el entrenador con el que crecí, Y evidentemente, a Juan Carlos Quevedo, mi entrenador con el que tenemos el reto de realizar unos grandes Juegos Paralímpicos en Rio de Janeiro.

Hoy soy del Club Natació Sant Feliu de Llobregat, pero nací y crecí como deportista en Martorell. Gracias por estar a mi lado. A la gente de Castellví de Rosanes, mi pueblo; a quienes me seguís por las redes sociales. Ahora toca Rio. Los objetivos son muy altos pero no dudéis que lucharemos para conseguirlos.

Martorell City Council has awarded me by the four medals won at the World Cup in Glasgow.

So I want to thank the City Council and the city of Martorell and especially Quim Miró, for making this recognition. The effort we make all who practice sport and we want to reach a high level is very rewarding to be recognized.

I also take this opportunity to thank all those that you have helped make it possible for me to be here today. From Candide and Jordi Mas, who one day decided to adapted sports in Club Natació Martorell. All managers and partners of the club that have accompanied me and, especially, Ricardo Blanco, the coach with whom I grew up, and obviously Juan Carlos Quevedo, my coach with which we are challenged to make a great Paralympic Games in Rio.

Today I’m the Club Natació Sant Feliu de Llobregat, but I was born and grow as an athlete in Martorell. Thank you for being by my side. People of Castellvi de Rosanes, my town; who you follow me on social networks. Now it Rio. The goals are high but do not hesitate to fight to get them.