Gràcies, MartorellEsport

Gràcies, MartorellEsport
21/04/2017 nuriamarques

El web MartorellEsport ha tornat a premiar el meu esforç amb una distinció per les quatre medalles que vaig obtenir l’estiu al Mundial de Glasgow. És un premi especial perquè és l’últim que recullo representant al Club Natació Martorell, a qui em va donar l’oportunitat de nedar durant 15 anys.

L’any passat vaig ser distingida com a millor esportista de Martorell i aquest cop el premi és per l’èxit del Mundial de Glasgow.

 

El web MartorellEsport ha vuelto a premiar mi esfuerzo con una distinción por las cuatro medallas que obtuve el pasado verano en el Mundial de Glasgow. És un premio especial para mí porque es el último representando al Club Natació Martorell, quién me dio la oportunidad de nadar durante 15 años.

El pasado año fui premiada como mejor deportista de Martorell y ésta vez el premio es por el éxito del Mundial de Glasgow.

 

MartorellEsport web has become to reward my efforts with an award for the four medals he got last summer at the World of Glasgow. Is a special award for me because it is the last representing the Club Natació Martorell, who gave me the opportunity to swim for 15 years.

Last year I was awarded as best athlete of Martorell and this time the prize is for the success of World of Glasgow.