Madrina a la Politècnica de Madrid

Madrina a la Politècnica de Madrid
21/04/2017 nuriamarques

És un honor per mi que la Universitat Politècnica de Madrid m’ha escollit com a padrina de la tercera promoció del curs d’experts en ‘Intervenció en el medi aquàtic i natació per a persones amb discapacitat’. Una titulació que atén a la necessitat d’una formació pròpia i integrada dissenyada per a persones amb discapacitat. El curs comptarà amb professionals de l’àmbit i és un curs de referència a l’Estat espanyol.

Es un honor para mí que la Universidad Politécnica de Madrid me ha escogido madrina de la tercera promoción del curso de expertos en ‘Intervención en el medio acuático y natación para personas con discapacidad’. Una titulación que atiende a la necesidad de una formación propia y integrada diseñada para personas con discapacidad. El curso contará con profesionales del ámbito y es un curso de referencia en  España.

It is an honor for me that the Polytechnic University of Madrid has chosen me godmother of the third promotion course experts ‘ Intervention in the aquatic environment and swimming for people with disabilities ‘. A qualification that meets the need of a proper and integrated training designed for people with disabilities. The course will include professionals in the field and is a course of reference in Spain .